Vodné vtáky

CU6A0055
CU6A0055

CU6A7379

CU6A8200

CU6A9783

CU6A9238

CU6A0150

CU6A0243

CU6A8307

CU6A8577

CU6A9279

CU6A0119

CU6A9271

CU6A0087

CU6A0149

CU6A0249

CU6A0379

CU6A0101

CU6A9702

CU6A9942

CU6A9670

CU6A9347

CU6A9178

CU6A8764

CU6A8314

CU6A9266

CU6A9294

CU6A9212

CU6A8453

CU6A8767Volavka popolavá (Ardea cinerea)

CU6A7363Kalužiak sivý (Tringa nebularia)

CU6A7392Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

CU6A9684Rybárik riečny (Alcedo atthis)

IMG_9727To je moje

CU6A2448Volavka popolavá (Ardea cinerea)

CU6A2486Beluša veľká (Egretta alba)

CU6A2348Kačica divá (Anas plathyrynchos)

CU6A2319Kalužiak malý (Actitis hypoleucos)

CU6A1675Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

CU6A9616Rybárik riečny (Alcedo atthis)

CU6A9855Rybárik riečny (Alcedo atthis)

CU6A9900Rybárik riečny (Alcedo atthis)

CU6A9622Rybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_2556Rybárik riečny (Alcedo atthis)

rybárikRybárik riečny (Alcedo atthis) – samica

CU6A8992Rybárik riečny (Alcedo athis) – samec

CU6A8131Rybárik riečny (Alcedo athis) – samica

IMG_9615Rybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_9521Rybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_9491_filteredRybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_80142Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9951Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

IMG_9891Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9821Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9819Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9811Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9806Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9778Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9777Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9760Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9607Kamenár pestrý (Arenaria interpres)

IMG_8776Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_8574Kalužiak malý (Actitis hypoleucos)

IMG_8570Kalužiak malý (Actitis hypoleucos)

IMG_8537Kačica divá (Anas platyrynchos)

IMG_8525Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

IMG_8338Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

IMG_8305Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

IMG_8288Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

IMG_8213Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

IMG_8088Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_8071Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_8067Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_8024wVolavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_8014Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_6936Rybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_6849Rybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_6817Rybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_6163Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

IMG_0297Pobrežník obyčajný (Calidris alpina)

_MG_4271Kalužiak sivý (Tringa nebularia)

_MG_4217Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

_MG_3352Čajka smejivá (Larus ridibundus)

_MG_3350Čajka smejivá (Larus ridibundus)

VanellushotovoCíbik chochlatý (Vanellus vanellus)

VanellusCíbik chochlatý (Vanellus vanellus)

Tringa-totanus-(2)Kalužiak červenonohý (Tringa totanus)

Tachybaptus-ruficollis-(3)Potápka malá (Tachibaptus ruficollis)

Galinulla-chloropus-(4)Sliepočka zelenonohá (Galinulla chlorophus)

Ardea-cinereaVolavka popolavá (Ardea cinerea)

Ardea-cinerea-(11)Volavka popolavá (Ardea cinerea)

Ardea-cinerea-(8)Volavka popolavá (Ardea cinerea)

Ardea-cinerea-(4)Volavka popolavá (Ardea cinerea)

Ardea-cinerea-(3)Volavka popolavá (Ardea cinerea)

Anas-platyrhynchos-(3)Kačica divá (Anas platyrynchos)

Anas-platyrhynchos-(2)Kačica divá (Anas platyrynchos)

_MG_9964Beluša veľká (Egretta alba)

_MG_9957Beluša veľká (Egretta alba)

_MG_9950Beluša veľká (Egretta alba)

_MG_9798Kalužiak sivý (Tringa nebularia)

_MG_9674Pobrežník bojovný (Philomachus pugnax)

_MG_9596_filteredKalužiak sivý (Tringa nebularia)

_MG_9410Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

_MG_9394Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

_MG_9259Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

_MG_8535Kalužiak sivý (Tringa nebularia)

_MG_8534Kalužiak sivý (Tringa nebularia)

_MG_7836Pobrežník bojovný (Philomachus pugnax)

_MG_7449Kulík riečny (Charadrius dubius)

_MG_7331_filteredPobrežník bojovný (Philomachus pugnax)

_MG_7199Pobrežník bojovný (Philomachus pugnax)

_MG_7207_filteredPobrežník bojovný (Philomachus pugnax)

CU6A0456Rybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_9472wRybárik riečny (Alcedo athis)

CU6A0496Rybárik riečny (Alcedo athis)

CU6A0395Rybárik riečny (Alcedo athis)

CU6A0441Rybárik riečny (Alcedo athis)

CU6A0479