Wildlife

Vtáky

Vtáky

Ľuboš-&-Veronika-obrad110

CU6A5658

5G0A6054

5G0A6059

5G0A6058

5G0A5328

5G0A5330

5G0A5303

5G0A5261

15e71cea38bac33942a603a705cb43776c6ee96f

CU6A6854Škorec lesklý (Sturnus vulgaris)

CU6A5569Škorec lesklý (Sturnus vulgaris)

CU6A4972Škorec lesklý (Sturnus vulgaris)

CU6A4573Škorec lesklý (Sturnus vulgaris)

CU6A4503Škorec lesklý (Sturnus vulgaris)

CU6A3002Slávik červienka (Eritacus rubecola)

CU6A2059Strakoš obyčajný (Lanius corullio)

CU6A9477Sojka škriekavá (Garullus glandarius)

CU6A9585Sojka škriekavá (Garullus glandarius)

CU6A6387Sojka škriekavá (Garullus glandarius)

CU6A6411Sojka škriekavá (Garullus glandarius)

CU6A2388Trasochvost biely (Motacilla alba)

CU6A1989Strakoš obyčajný (Lanius corullio)

CU6A2307Trasochvost biely (Motacilla alba)

CU6A1934Pŕhľaviar čiernophlavý (Saxicola rubicola)

CU6A1908Strakoš obyčajný (Lanius corullio)

CU6A1900

Strakoš obyčajný (Lanius corullio)

CU6A1662Strakoš obyčajný (Lanius corullio)

CU6A1525Strakoš obyčajný (Lanius corullio)

CU6A1518

Strakoš obyčajný (Lanius corullio)

CU6A1456Strakoš veľký (Lanius excubitor)

CU6A0525

Pŕhľaviar čiernophlavý (Saxicola rubicola)

CU6A0344Ľabtuška lúčna (Anthus pratensis)

CU6A9834Brehuľa hnedá (Riparia riparia)

CU6A9838Brehuľa hnedá (Riparia riparia)

IMG_8974Pŕhľaviar čiernophlavý (Saxicola rubicola)

IMG_7945Sojka škriekavá (Garullus glandarisu)

IMG_7916Žlna sivá (Picus canus)

IMG_7906Žlna sivá (Picus canus)

IMG_7522Pŕhľaviar čiernophlavý (Saxicola rubicola)

IMG_6208

Sojka škriekavá (Garullus glandarius)

IMG_6464Sojka škriekavá (Garullus glandarius)

Parus-aterSýkorka uhliarka (Parus ater)

_MG_9138Trasochvost biely (Motacilla alba)

_MG_7748Trasochvost biely (Motacilla alba)

_MG_6124Trasochvost biely (Motacilla alba)

_MG_6110Trasochvost biely (Motacilla alba)

_MG_2954Sýkorka belasá (Parus coeruleus)

CU6A9943Trasochvost horský (Motacilla cinerea)

Vodné vtáky

Vodné vtáky

CU6A0055
CU6A0055

CU6A7379

CU6A8200

CU6A9783

CU6A9238

CU6A0150

CU6A0243

CU6A8307

CU6A8577

CU6A9279

CU6A0119

CU6A9271

CU6A0087

CU6A0149

CU6A0249

CU6A0379

CU6A0101

CU6A9702

CU6A9942

CU6A9670

CU6A9347

CU6A9178

CU6A8764

CU6A8314

CU6A9266

CU6A9294

CU6A9212

CU6A8453

CU6A8767Volavka popolavá (Ardea cinerea)

CU6A7363Kalužiak sivý (Tringa nebularia)

CU6A7392Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

CU6A9684Rybárik riečny (Alcedo atthis)

IMG_9727To je moje

CU6A2448Volavka popolavá (Ardea cinerea)

CU6A2486Beluša veľká (Egretta alba)

CU6A2348Kačica divá (Anas plathyrynchos)

CU6A2319Kalužiak malý (Actitis hypoleucos)

CU6A1675Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

CU6A9616Rybárik riečny (Alcedo atthis)

CU6A9855Rybárik riečny (Alcedo atthis)

CU6A9900Rybárik riečny (Alcedo atthis)

CU6A9622Rybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_2556Rybárik riečny (Alcedo atthis)

rybárikRybárik riečny (Alcedo atthis) – samica

CU6A8992Rybárik riečny (Alcedo athis) – samec

CU6A8131Rybárik riečny (Alcedo athis) – samica

IMG_9615Rybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_9521Rybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_9491_filteredRybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_80142Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9951Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

IMG_9891Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9821Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9819Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9811Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9806Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9778Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9777Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9760Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_9607Kamenár pestrý (Arenaria interpres)

IMG_8776Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_8574Kalužiak malý (Actitis hypoleucos)

IMG_8570Kalužiak malý (Actitis hypoleucos)

IMG_8537Kačica divá (Anas platyrynchos)

IMG_8525Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

IMG_8338Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

IMG_8305Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

IMG_8288Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

IMG_8213Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

IMG_8088Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_8071Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_8067Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_8024wVolavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_8014Volavka popolavá (Ardea cinerea)

IMG_6936Rybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_6849Rybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_6817Rybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_6163Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

IMG_0297Pobrežník obyčajný (Calidris alpina)

_MG_4271Kalužiak sivý (Tringa nebularia)

_MG_4217Kalužiak močiarny (Tringa glareola)

_MG_3352Čajka smejivá (Larus ridibundus)

_MG_3350Čajka smejivá (Larus ridibundus)

VanellushotovoCíbik chochlatý (Vanellus vanellus)

VanellusCíbik chochlatý (Vanellus vanellus)

Tringa-totanus-(2)Kalužiak červenonohý (Tringa totanus)

Tachybaptus-ruficollis-(3)Potápka malá (Tachibaptus ruficollis)

Galinulla-chloropus-(4)Sliepočka zelenonohá (Galinulla chlorophus)

Ardea-cinereaVolavka popolavá (Ardea cinerea)

Ardea-cinerea-(11)Volavka popolavá (Ardea cinerea)

Ardea-cinerea-(8)Volavka popolavá (Ardea cinerea)

Ardea-cinerea-(4)Volavka popolavá (Ardea cinerea)

Ardea-cinerea-(3)Volavka popolavá (Ardea cinerea)

Anas-platyrhynchos-(3)Kačica divá (Anas platyrynchos)

Anas-platyrhynchos-(2)Kačica divá (Anas platyrynchos)

_MG_9964Beluša veľká (Egretta alba)

_MG_9957Beluša veľká (Egretta alba)

_MG_9950Beluša veľká (Egretta alba)

_MG_9798Kalužiak sivý (Tringa nebularia)

_MG_9674Pobrežník bojovný (Philomachus pugnax)

_MG_9596_filteredKalužiak sivý (Tringa nebularia)

_MG_9410Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

_MG_9394Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

_MG_9259Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

_MG_8535Kalužiak sivý (Tringa nebularia)

_MG_8534Kalužiak sivý (Tringa nebularia)

_MG_7836Pobrežník bojovný (Philomachus pugnax)

_MG_7449Kulík riečny (Charadrius dubius)

_MG_7331_filteredPobrežník bojovný (Philomachus pugnax)

_MG_7199Pobrežník bojovný (Philomachus pugnax)

_MG_7207_filteredPobrežník bojovný (Philomachus pugnax)

CU6A0456Rybárik riečny (Alcedo athis)

IMG_9472wRybárik riečny (Alcedo athis)

CU6A0496Rybárik riečny (Alcedo athis)

CU6A0395Rybárik riečny (Alcedo athis)

CU6A0441Rybárik riečny (Alcedo athis)

CU6A0479

 

Dravé vtáky

Dravé vtáky

Kuvičok
CU6A3271

CU6A9856

5G0A5228

CU6A1096

CU6A1103

5G0A4989
5G0A4993
CU6A1044

5G0A4939

5G0A4934

5G0A4862

5G0A4843

5G0A4812dfb

5G0A4803

ff

CU6A0560

CU6A0898

CU6A0748

CU6A9972

CU6A0650

CU6A0673

CU6A0566

CU6A0559

CU6A9580

CU6A9577

CU6A9841

CU6A9912

CU6A9873

CU6A9897

CU6A9817

CU6A9705

CU6A9728

CU6A9663

CU6A9536

CU6A9664

CU6A9666

CU6A9563

CU6A1073

CU6A1137

CU6A1105

CU6A2475

CU6A3346

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A3360Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A3328Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A3173Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A2704Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A2541

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A2640

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A1699Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A1217Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A1884

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A2045

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A1386Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A1285Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A1296Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A1214Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A1151Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

CU6A9924Myšiak lesný (Buteo buteo) vs. Jastrab veľký (Acipiter gentilis)

Jastrab lesný (Acipiter gentilis)

CU6A9877Myšiak lesný (Buteo buteo)

Myšiak lesný (Buteo buteo) vs. Jastrab veľký (Acipiter gentilis)

CU6A9847Myšiak lesný (Buteo buteo)

Jastrab veľký (Acipiter gentilis)

Jastrab-LesnýJastrab veľký (Acipiter gentilis)

CU6A9822Myšiak lesný (Buteo buteo)

Myšiak lesný (Buteo buteo)

IMG_0940Myšiak lesný (Buteo buteo)

CU6A6454Myšiak lesný (Buteo buteo)

CU6A6446Myšiak lesný (Buteo buteo)

IMG_0590Orol krikľavý (Aquilla pomarina)

IMG_0600Orol krikľavý (Aquilla pomarina)

IMG_6403Myšiak lesný (Buteo buteo)

IMG_6558Myšiak lesný (Buteo buteo)

_MG_0155Myšiak lesný (Buteo buteo)

_MG_0436Myšiak lesný (Buteo buteo)

_MG_0717Myšiak lesný (Buteo buteo)

_MG_0916Myšiak lesný (Buteo buteo)

_MG_1700Myšiak lesný (Buteo buteo)

_MG_4833Orliak morský (Heliateeus albicilla)

Cicavce

Cicavce

5G0A0125

5G0A5272

5G0A5287

5G0A5288

5G0A2924

5G0A5269

5G0A5273

5G0A2942

5G0A2944

5G0A6894

5G0A6655

5G0A6864

5G0A6891

5G0A6745
5G0A6704
CU6A0509

5G0A5889

5G0A5883

CU6A5307

CU6A5300

5G0A5279

CU6A0463

CU6A0512

IMG_9843

IMG_9705

IMG_9256

E-_Foto_Foto_moja-galéria_Gallery-2017_IMG_9271

IMG_9240

CU6A9474

CU6A7018Zajac divý (Lepus europeus)

CU6A6974Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)

IMG_9858Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)

IMG_9772Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)

IMG_9765Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)

IMG_9885Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)

Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)

IMG_6895Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)

IMG_6773Jazvec lesný (Meles meles)

IMG_4203Jazvec lesný (Meles meles)

IMG_4205Jazvec lesný (Meles meles)

CU6A4410Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)

CU6A4399Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)

CU6A3047Veverica lesná (Sciurus vulgaris)

CU6A0858Srnec lesný (Capreolus capreolus)

CU6A0939Srnec lesný (Capreolus capreolus)

CU6A6086Daniel európsky (Dama dama)

CU6A6032Daniel európsky (Dama dama)

IMG_6706Daniel európsky (Dama dama)

CU6A6100Daniel európsky (Dama dama)

IMG_6636Jeleň lesný (Cervus elaphus)

IMG_6626

Jeleň lesný (Cervus elaphus)

IMG_4366Daniel škvrnitý (Dama dama)

CU6A4285Daniel škvrnitý (Dama dama)

CU6A4307Daniel škvrnitý (Dama dama)

IMG_3396Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)

IMG_3484Svisť vrchovský tatranský (Marmota marmota)

IMG_3503_filteredSvisť vrchovský tatranský (Marmota marmota)

IMG_3402Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)

IMG_3404Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)

IMG_3415Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)

CU6A0100Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

CU6A0219Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

CU6A0118Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

IMG_9554 Srnec lesný (Capreolus capreolus)

IMG_9097Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)

IMG_9084Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)

IMG_9095Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)

IMG_9017Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)

IMG_5133 Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)

_MG_0609 Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)

Cervus-elaphus Jeleň lesný (Cervus elaphus)

IMG_3734_filtered Jeleň lesný (Cervus elaphus)

IMG_4877. Srnec lesný (Capreolus capreolus)

IMG_6657 Srnec lesný (Capreolus capreolus)

_MG_0604 Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)

_MG_0569 Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)

IMG_9437Srnec lesný (Capreolus capreolus)

Plazy

Plazy

IMG_7400Užovka obojková (Natrix natrix)

IMG_6511Užovka obojková (Natrix natrix)