Blog

Srnčia ruja 2015

Srnčia ruja 2015

Jednou zo základných potrieb a najhlavnejších cieľov všetkého živého tvorstva na Zemi je snaha priviesť na svet svojho potomka a tak zachovať svoj rod a druh. Tomuto vždy predchádza niekoľko namáhavých aktivít. Hľadanie vhodného partnera, následne dvorenie a samotný akt párenia sa v živočíšnej ríši. V závislosti od živočíšnej skupiny tieto aktivity prebiehajú celý rok. Leto v období približne od polovice júla(…)